V souladu s naší obchodní politikou je nedílnou součástí našeho tržiště institut kurátora. Kurátor je člověk, který posuzuje vhodnost nabízených produktů
s ohledem na kvalitativní požadavky tržiště Atelier.cz a rozhoduje o tom,
zda bude produkt publikován či nikoliv.

Co Institut kurátora přináší těm, kteří pravidla splňují:

  • Institut kurátora chrání kvalitní prodejce před zahlcením tržiště balastem a překupníky
  • Institut kurátora zajišťuje postupné zvyšování kvality produktového portfolia
  • Institut kurátora eliminuje nekvalitní sousedy na tržišti. Jinými slovy je jeho úkolem dávat výhodu těm, kteří berou prezentaci i vlastní handmade podnikání seriózně a jsou ochotni do sebe investovat.

Institut kurátora funguje následovně:

Veškeré produkty publikované na tržišti Atelier.cz jsou předmětem zkoumání kvalitativního přínosu a cenové politiky. Produkty podléhají této kontrole bez výjimky a to kdykoliv během doby od vytvoření nového produktu.

Jak vyplývá z obchodních podmínek, vyhrazujeme si právo neudělit povolení k prodeji produktu a toto povolení zrušit - to v případě, že kurátor zaznamená nežádoucí změny či pokud bude produkt zkoumán v rámci namátkové kontroly.

Vaše produkty však nesmažeme bez předchozího varování a snahy o pomoc.
Jinými slovy to znamená, že pokud bude váš produkt deaktivován, dozvíte se proč a pokud to bude možné, dozvíte se rovněž jak to napravit.

Proč byl můj produkt odmítnut či deaktivován?

Pravidla institutu kurátora mají poměrně vysokou laťku, která se postupně zvyšuje a může se tedy stát, že jeden nebo více vašich produktů neprojde schvalovacím procesem.

Nejčastější důvody deaktivace produktu jsou:

Pilně pracujeme na vytvoření komplexního a přehledného schvalovacího procesu, který vám usnadní práci s Atelier.cz.

Jak snížit šance, že můj produkt bude deaktivován:

  • Publikujte pouze produkty, které sami vyrábíte
  • Věnujte důkladnou péči produktové fotografii
  • Věnujte důkladnou péči popiskům produktu
  • Doložte původ výrobku např. fotografií z výroby
Našli jste odpověď?